Badatelské dny

Badatelé mohou navštívit muzeum zatím pouze po předchozí telefonické dohodě. Také knihovna bude půjčovat knihy pouze po předchozí  telefonické dohodě (tel. kontakty: 376 528 850,  376 555 196,  další kontakty na www.muzeum.sumava.net).
  • pondělí: 8:00 – 16:00 hodin
  • pátek: 8:00 – 16:00 hodin
  • po předchozí telefonické domluvě lze domluvit i jiný termín

Badatelé mají možnost využít rozsáhlou studijní knihovnu muzea, řadu titulů regionálních tiskovin a sbírku písemných památek a dalších tisků. Tato sbírka vznikla systematickým shromažďováním písemností k dějinám regionu v dlouhém časovém průřezu 130 let.

Písemnosti muzejní sbírky se dělí do tří skupin: písemné památky, dokumenty a tiskoviny.

Badatelé mají k dispozici také rozsáhlý fotoarchív zahrnující snímky přibližně od 60. let 19. století do současnosti. Tématicky fotografie zachycují především město Sušici, významné osobnosti, společenský život a lidské činnosti, dále sídla a  lokality v okolí Sušice a na Šumavě, šumavské vesnice, zaniklé osady a  objekty ( sklárny, papírny, mlýny, hostince, církevní stavby, hrady atd. ) a zemědělské a řemeslné činnosti.

….

Sazebník úhrad