Přilehlá místnost

Menší místnost přilehlá k hornímu mázhasu sloužilamajiteli domu jako pokladnice. Nyní jsou zde vystaveny práce vzdělaných sušických humanistů.

Z nich vynikla rodina Rozaciů, Simon Gelenius, Matyáš Borbonius a další.

 Ve velké vitríně jsou umístěny vzácné české tisky, ukázky renesančních knižních vazeb, památky sušické latinské školy, deník M. Borbonia, Geleniova Logika, kopie spisu V. Petrželky Sušického, tisky prací Rosacia Pagonia a dalších, latinský popis Sušice, kniha M. J. Kampana Vodňanského Nový zákon z. r. 1568, Kronika Česká Václava Hájka z Libočan, Münsterova Kosmografie s nejstarší mapou Čech z. r. 1554.