Schodiště

Uměleckou a především dokumentární hodnotu mají portréty příslušníků rodu Abele nad schodištěm: Kunhuta Abele a František Abele, Zuzana Abele, roz. Hafenbrädlová, Kristián (Křišťan) Ferdinand Abele a Jiří Kryštof Abele.

Na schodišti jsou vystaveny také ukázky podmaleb na skle se zrcadlovým pozadím (tzv. eglomisé). Pocházejí z počátku 19. století z dílny malíře Vincence Jankeho. Ukázky z jeho tvorby jsou ještě dále v expozici.

Pozornost zaslouží i připomínka dvou významných sklářských podniků střední Šumavy, které rozvinuly svou výrobu zejména ve 2. polovině 19. století a počátkem 20. století – sklárny v Anníně a Klášterském mlýně u Rejštejna – ukázky z jejich produkce jsou vystaveny na chodbě v patře.