Hamernictví

Již samotné jméno Železné Rudy připomíná spjatost místa s historií těžby a zpracování železa. Původní osada vznikla v 16. století při Řezném potoku u dolů železné rudy a hamru na obchodní stezce spojující řezenské biskupství s Prahou. Nejstarší dochovaná správa uvádí k roku 1525 hamerníka Adama, jenž tehdy v tomto místě obnovil výrobu železa.

Expozice nás seznamuje s technickým složením starých šumavských hamrů. Název HAMR (mechanické kladivo na vodní pohon) se často přenášel na celou železářskou huť. Dávná železářská výroba na Šumavě se dodnes ozývá v řadě místních jmen (obec Hamry, Hamerský potok).

Intenzivní výroba železa zde v kraji se udržela necelé století, po vyčerpání zásob rudy se od hamernictví upustilo. Při těžbě železné rudy byl ale objeven křemen, kvalitní a v hojném množství. Tehdy se sem začali stěhovat skláři. Přicházeli ze severních Čech, Bavorska i Rakouska a započala éra slavného šumavského sklářství.