RUBIKONČ - čtvrt století

RUBIKON je skupina umělců, kteří ve své tvorbě využívají sklo a jako expresivní výrazový materiál. Vznikl v roce 1997 z iniciativy magistra Ivo Křena, kurátora jedinečné sbírky skla Východočeského muzea v Pardubicích. Před 25 lety, v roce 1998, měli tamtéž první společnou výstavu jeho zakládající členové Bohumil Eliáš (1937-2005), Jaroslav Matouš (1941-2018), Jan Exnar (*1951), Jaroslav Rybák (*1952) a Ivo Křen (1964-2020). Bohumil Eliáš mladší (*1980) se ke skupině připojil v roce 2005, Marián Volráb (*1961) je členem Rubikonu od roku 2009.
Během ČTVRT STOLETÍ umělci společně s přizvanými hosty vystavovali v řadě institucí i zemí. Zvláště výstava na Islandu byla pro všechny silným a inspirujícím zážitkem. Skupina společně vyjížděla na legendární plenéry-například do Bezdružic na Tachovsku či Komorní Lhoty v Beskydech. Zatím poslední výstavu skupiny Rubikon hostilo v roce 2018 Západočeské muzeum v Plzni.
Když v roce 2020 nečekaně zemřel kurátor skupiny Ivo Křen, měla jeho ztráta na všechny doslova paralyzující účinek. Společná setkávání se po této tragické události utlumila. O to více je nám potěšením, že se podařilo tuto jubilejní výstavu-a zároveň poctu kurátorské práci Ivo Křena-zorganizovat a že jde pro všechny členy skupiny po letech opět o setkání radostné.
Rubikon nebyl pro zahájení celého projektu vybrán náhodně. Koncept Ivo Křena, s nímž skupinu zakládal a vedl, je zcela v souladu s přesvědčením o tom, jakým směrem se má prezentace použití skla jako expresivního výtvarného média ve 21. století nadále ubírat. Druhým důvodem je fakt, že se zde nabízí široká škála technik a podob možností využívání skla jako výrazového, nikoli užitého materiálu, s nimiž se zde mohou návštěvníci seznámit.
Poděkování sponzorům výstavy patří:
Paní Haně Prokopové z Pardubic za finanční pomoc s důstojnou prezentací grafických listů Ivo křena.
Truhlářství Josef Kovář ze Svaté Maří za výrobu výstavních soklů.