Publikace

Muzeum Šumavy je vydavatelem odborných a populárně naučných publikací, které je možno zakoupit.

Další informace zde…

Pro badatele

Muzeum Šumavy umožňuje zpřístupnit své sbírky externím badatelům.

Příslušný dotaz je nejvhodnější zaslat vedoucímu kurátorů Mgr. Michalu Novotnému.

email: m.novotny@muzeumsumavy.cz

tel. 376 528 850

Mgr. Michal Novotný podle charakteru dotazu zprostředkuje kontakt se zodpovědným správcem sbírky ke konkrétnímu vyřízení.

 

Muzeum Dr. Šimona Adlera

Muzeum Dr. Šimona Adlera bylo vybudováno jako památník židovského historika a rabína Dr. Šimona Adlera, který se zde narodil a v roce 1944 se stal obětí holocaustu. Část expozice muzea na Dobré Vodě je věnována rodině Dr. Šimona Adlera. Jsou zde rovněž připomenuty významné životní mezníky, svátky a kultura židovských obyvatel v západočeském příhraničí. Expozice připomíná 25 měst a obcí z regionu, kde před válkou existovaly židovské komunity a představuje zaniklé i zachráněné památky – synagogy, židovské hřbitovy atd. Poslední část nové expozice je věnována historii česko-izraelských vztahů a československé vojenské pomoci Izraeli v padesátých letech 20. století.

Dr. SIMON ADLER MUSEUM

The Museum was established as a memorial for the Jewish historian and Rabi Dr. Simon Adler, who was born here and who died in 1944 as a victim of the Holocaust. The Museum also presents the culture and religion of the Jewish people living near the West-Bohemian border.

Dr. SIMON-ADLER- Museum

Das Museum wurde als eine Gedenkstätte des jüdischen Historikers und Rabbiners Dr. Simon Adler errichtet, der hier geboren und im Jahr 1944 Opfer des Holocaust wurde. Im Museum wird ebenfalls die Kultur und die Religion der jüdischen Bewohner der westböhmischen Grenzregion präsentiert.