Publikace

Muzeum Šumavy je vydavatelem odborných a populárně naučných publikací, které je možno zakoupit.

Další informace zde…

Pro badatele

Muzeum Šumavy umožňuje zpřístupnit své sbírky externím badatelům.

Příslušný dotaz je nejvhodnější zaslat vedoucímu kurátorů Mgr. Michalu Novotnému.

email: m.novotny@muzeumsumavy.cz

tel. 376 528 850

Mgr. Michal Novotný podle charakteru dotazu zprostředkuje kontakt se zodpovědným správcem sbírky ke konkrétnímu vyřízení.

 

Projekty

Vybudování sklářského muzea včetně bezbariérového přístupu a rekonstrukce depozitáře v Kašperských Horách – CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007840

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU – IROP.

V objektu čp. 141 v Kašperských Horách vznikne nové sklářské muzeum. Dosavadní expozice již nevyhovuje svým rozsahem ani koncepcí, nedokáže představit sklářskou sbírku v plném rozsahu a sklářskou tematiku ve všech souvislostech historického vývoje. Při rekonstrukci objektu r. 2011 byla provedena potřebná stavební úprava pro instalaci výtahu, který nyní bude vybudován. V roce 2012 získalo muzeum nový objekt depozitáře. Po provedení kompletní rekonstrukce zde vznikne depozitář pro sbírky muzea. Moderně vybavený a zabezpečený depozitář, vybavený úložným systémem, umožní uložit zejména přírodovědné sbírky, které jsou hodnoceny jako cenné a v mnoha případech dnes již nenahraditelné (zaniklé a vymizelé druhy šumavské flory i fauny). Klimatizovaný a temperovaný depozitář s možností regulace, zajistí kvalitní péči o uložené sbírky, zázemí depozitáře vytvoří vhodné podmínky pro práci s nimi jak pro zaměstnance muzea, tak i pro badatele.