Publikace

Muzeum Šumavy je vydavatelem odborných a populárně naučných publikací, které je možno zakoupit.

Další informace zde…

Pro badatele

Muzeum Šumavy umožňuje zpřístupnit své sbírky externím badatelům.

Příslušný dotaz je nejvhodnější zaslat vedoucímu kurátorů Mgr. Michalu Novotnému.

email: m.novotny@muzeumsumavy.cz

tel. 376 528 850

Mgr. Michal Novotný podle charakteru dotazu zprostředkuje kontakt se zodpovědným správcem sbírky ke konkrétnímu vyřízení.

 

Stálé expozice – Muzeum Šumavy Železná Ruda

Průvodce po expozici Muzea Šumavy v Železné Rudě

Charakteristice stálé expozice či takzvanému „památníku“ odpovídá malé muzeum v Železné Rudě, které se v roce 1967 stalo součástí komplexu Muzea Šumavy. Základ původnímu muzeu dala rodinná sbírka sklářského rodu Abele, zahrnující především sklo, nábytek, rodinné portréty a také obrazy Ernestiny Jelinekové, nadané neteře spisovatele Karla Klostermanna, narozené v roce 1884 v Kašperských Horách. Rodinná sbírka Abelů byla uložena ve vile, kterou v roce 1877 postavil v Železné Rudě poslední příslušník rodu – Krištof Abele a ve které se železnorudské muzeum dodnes nachází. O rozvoj tohoto takzvaného „Muzea královského Hvozdu“ se mimo jiné zasloužil zapomenutý regionální spisovatel, básník a sběratel šumavského folkloru Alois Hilgart (1877 – 1958). Těžištěm stálé expozice jsou v Železné Rudě vzácné ukázky místního sklářství. Slavný sklářský rod Abele připomínají nejen historické portréty, rodinný historický nábytek, slavná rozměrná zrcadla, ale kdysi velice ceněné obrazy na skle se zrcadlovým pozadím od malíře Vincence Jankeho z počátku 19. století. Pozornost si zaslouží i oddíl věnovaný šumavskému železářství a hamernictví, které významně spoluvytvářelo dějiny Železné Rudy. K oživení návštěvnického zájmu v posledních letech přispělo zřízení výstavní síně v prostoru dřívějšího bytu správce expozice.

Ve vstupní hale ve vitríně po levé straně jsou ukázky sklářského nářadí, sklářských forem a stolního skla z 19. století…
Uměleckou a především dokumentární hodnotu mají portréty příslušníků rodu Abele nad schodištěm…
V patře ve střední místnosti je vystaveno sklo z 19. století a první třetiny 20. století…
Na expozici skla volně navazuje místnost, která naznačuje měšťanský interiér 19. století, a která prezentuje ukázky ze sbírky porcelánového a cínového nádobí…
Umrlčí prkna instalovaná na chodbě v patře připomínají svérázný zvyk obyvatel staré Šumavy…
Expozice nás seznamuje s technickým složením starých šumavských hamrů…