Publikace

Muzeum Šumavy je vydavatelem odborných a populárně naučných publikací, které je možno zakoupit.

Další informace zde…

Pro badatele

Muzeum Šumavy umožňuje zpřístupnit své sbírky externím badatelům.

Příslušný dotaz je nejvhodnější zaslat vedoucímu kurátorů Mgr. Michalu Novotnému.

email: m.novotny@muzeumsumavy.cz

tel. 376 528 850

Mgr. Michal Novotný podle charakteru dotazu zprostředkuje kontakt se zodpovědným správcem sbírky ke konkrétnímu vyřízení.

 

Kontakty – Knihovna Muzea Šumavy

Kontakt - knihovna

Knihovní fond je k dispozici pro badatele a další zájemce z řad široké veřejnosti vždy v pondělí 9:00–12:00 13:00–16:00 a v pátek 9:00–12:00, 13:00–16:00.

Vhodná je předchozí domluva se správcem knihovny PhDr. Janem Lhotákem, Ph.D.: j.lhotak@muzeumsumavy.cz, tel. 376 555 196.

U vybraných titulů neperiodického rázu a titulů vydaných po roce 1945 je možná absenční výpůjčka v délce jednoho měsíce.

 

Adresa knihovny: 

Muzeum Šumavy Sušice, příspěvková organizace
náměstí Svobody 40
342 01 Sušice

Telefon: 376 528 850, 376 555 196