Publikace

Muzeum Šumavy je vydavatelem odborných a populárně naučných publikací, které je možno zakoupit.

Další informace zde…

Pro badatele

Muzeum Šumavy umožňuje zpřístupnit své sbírky externím badatelům.

Příslušný dotaz je nejvhodnější zaslat vedoucímu kurátorů Mgr. Michalu Novotnému.

email: m.novotny@muzeumsumavy.cz

tel. 376 528 850

Mgr. Michal Novotný podle charakteru dotazu zprostředkuje kontakt se zodpovědným správcem sbírky ke konkrétnímu vyřízení.

 

Stálé expozice – Muzeum Kašperské Hory

Původní muzeum v Kašperských Horách bylo založeno v roce 1924 jako městské vlastivědné muzeum.

Historické pracoviště se zaměřuje na regionální dějiny, práci se sbírkami skla, výtvarného umění a lidové kultury. Dobré podmínky pro péči o muzejní sbírky dávají nyní nově vybudované a moderně zařízené depozitáře.

Stálé expozice muzea v Kašperských Horách zaujímají všechna tři podlaží hlavní budovy. V přízemí je výstava starého umění, v prvním patře se nachází expozice „Příroda Šumavy“, ve druhém historická expozice              „Šumava – život a práce lidí“.

Staré umění je v muzeu zastoupeno především díly gotiky a baroka. Z nejvzácnějších krajových památek středověku lze připomenout například životní sochy sv. Mořice a sv. Mikuláše z konce 15. století nebo Madonu z Velkého Boru z 2. poloviny 14. století, která je nejstarší gotickou dřevořezbou z oblasti horního Pootaví. Zcela výjimečným dílem pozdní gotiky je skříňový - křídlový oltář Panny Marie Ochranitelky se sochami Madony, sv. Kryštofa a sv. Šebestiána s cyklem obrazů ze života Panny Marie a světců. Nejvýše jsou ovšem ceněna díla anonymního řezbáře zvaného Mistr Oplakávání ze Zvíkova, tvůrce „velké“ kašperskohorské archy datované do let 1510 – 1520, z níž se dochovaly nádherné životní sochy sv. Markéty, Madony s Ježíškem a Ukřižovaného Krista. Z barokních památek zvlášť vyniká rozměrné plátno Martina Altomonte (1657-1745) Bitva s Turky u Parkanu a dále znamenitá socha sv. Jana Nepomuckého ze zámku v Dolejším Krušci dílo Jana Brokoffa (1652-1718), zřejmě prototyp slavné světcovy sochy na Karlově mostu.

Přírodovědná expozice je uvedena oddílem věnovaným geologii a mineralogii Šumavy. 

Historická expozice věnovaná životu a práci lidí na Šumavě zaujímá celé druhé patro budovy. Je rozčleněna do oddílů Osídlení a bydlení, Zemědělství, dřevařství a lidové umění, Sklářství.
Podrobné informace od PhDr. Vladimíra Horpeniaka