Publikace

Muzeum Šumavy je vydavatelem odborných a populárně naučných publikací, které je možno zakoupit.

Další informace zde…

Pro badatele

Muzeum Šumavy umožňuje zpřístupnit své sbírky externím badatelům.

Příslušný dotaz je nejvhodnější zaslat vedoucímu kurátorů Mgr. Michalu Novotnému.

email: m.novotny@muzeumsumavy.cz

tel. 376 528 850

Mgr. Michal Novotný podle charakteru dotazu zprostředkuje kontakt se zodpovědným správcem sbírky ke konkrétnímu vyřízení.

 

Muzeum Šumavy Sušice

S myšlenkou založit v Sušici muzeum seznámil čtenáře prvního čísla místního časopisu „Posel ze Sušice“ roku 1879 ve svém článku „Dbejme památek otců svých“ sušický učitel Josef Holík.
Legenda o ztracených sušických jesličkách se stala jedním z podnětů, které daly dohromady dva významné řezbáře na Sušicku, Karla Tittla a Pavla Svobodu…
Počátkem května roku 2005 navštívil naši pobočku Muzea Šumavy v Kašperských Horách Dr. Ing. Bruno Schreiber ze Švýcarska…
Od nepaměti nerozlučně k sobě patřily Šumava a les. Dřevo stalo vyhledávaným materiálem, mimo jiné pro výrobu sirek…
Virtuální prohlídky expozic sušického muzea a nádvoří našeho muzea…