Vstupní hala – 1. patro

Tato hala – horní mázhaus – sloužila rodině měšťana. Místnost byla vytápěná původně otevřeným ohništěm, stálo zde nářadí , konve s vodou. Dnes je zde expozice věnovaná životu na Sušicku v době předbělohorské. Dokladem vytříbeného vkusu a způsobu stolování měšťanů je vystavovaný unikátní soubor cínového nádobí, tzv.sušický cínový poklad.

Cínový poklad se zachoval díky nešťastnému osudu sušického měšťana Adama Čecha. Ten po roce 1620 opustil zemi, ale cínové nádobí ze své domácnosti uschoval do klenby svého domu. Adam Čech se do vlasti již nevrátil a  uložený poklad byl nedotknutý objeven ve 30. letech našeho století při opravě domu.

Sušický soubor dokládá řemeslnou a výtvarnou úroveň ryze užitkového i dekorativního nádobí používaného v našich domácnostech v  rozmezí 1570 – 1620 a zároveň představuje největší zachovaný nález cínového nádobí v Evropě.

K dalším exponátům ve vitrínách patří například nálezy mincí z 15. století z Kašovic, mapka pohraničních stezek, zámky městských bran, úlomky kachlů z hradu Rabí, kopie medaile Viléma Švihovského, plánek dolů v Horách Matky Boží, nález želízek ze 16. století, nádobky na olej, knihy z gotickými a renesančními vazbami. Ze zdi na nás shlížejí pozdně gotické sochy, jež jsou datovány sklonkem 15. a počátkem 16. století.