Rodina Abele – expozice v prvním patře vpravo

Na expozici skla volně navazuje místnost, která naznačuje měšťanský interiér 19. století, a která prezentuje ukázky ze sbírky porcelánového a cínového nádobí. Je třeba si povšimnout též zcela unikátních obrazů na skle se zrcadlovým pozadím z období po roce 1800 z abelovských skláren – Oplakávání Krista, Sv. František Xaverský, Sv. Kryštof, Starozákonní kněz. Předpokládá se , že autorem většiny těchto obrazů je malíř Vincenc Janke, jehož signatura se na jednom z obrazů zachovala.

Expozice tak představuje především hodnotnou rodinnou sbírku sklářského rodu Abele, do níž patří i historické portréty dalších příslušníků rodu. Vyobrazení erbu rodu Abele, užívaného od r. 1838 nese okenní tabulka z barevných skel spojovaných olovem umístěná před levým oknem místnosti.