Publikace

Muzeum Šumavy je vydavatelem odborných a populárně naučných publikací, které je možno zakoupit.

Další informace zde…

Pro badatele

Muzeum Šumavy umožňuje zpřístupnit své sbírky externím badatelům.

Příslušný dotaz je nejvhodnější zaslat vedoucímu kurátorů Mgr. Michalu Novotnému.

email: m.novotny@muzeumsumavy.cz

tel. 376 528 850

Mgr. Michal Novotný podle charakteru dotazu zprostředkuje kontakt se zodpovědným správcem sbírky ke konkrétnímu vyřízení.

 

Záchranná stanice Kašperské Hory

Stanice je dostupná pouze po předchozí telefonické domluvě. 

Záchranná stanice při Muzeu Šumavy v Kašperských Horách vznikla v r. 1988. Za dobu své existence bylo zachráněno a vráceno do přírody velké množství vzácných živočichů.

Myšlenka vybudovat toto zařízení právě v Kašperských Horách není náhodná. Na Muzeum Šumavy - přírodovědné pracoviště (které jej jediné v celém bývalém okrese), se stále častěji obracela veřejnost s prosbou o pomoc při záchraně zvířat. Z tohoto důvodu požádalo ředitelství muzea Ministerstvo kultury o udělení výjimky k chovu chráněných živočichů. V roce 1988 jsme toto povolení obdrželi a začali s budováním stanice.

Mezi nejzávažnější poranění patří popáleniny elektrickým proudem s následnou mumifikací nebo rozkladem poraněné tkáně, zranění dopravními prostředky, postřelení, otravy a zamoření parazity. Tato vážná poškození mají za následek několikaměsíční léčbu a následně dlouhodobou přípravu k vypuštění, kdy se živočich musí připravit na samotný život v přírodě.
Asi 30 % živočichů, kteří projdou stanicí, jsou mláďata. Jedná se buď o skutečné sirotky, kterým uhynula matka, nebo, a to ještě častěji, o "opuštěná" mláďata, která člověk sice z dobré vůle, ale z neznalosti odnesl zbytečně z přírody. I když se v tomto případě nejedná o poraněné jedince, jejich návrat do přírody je velice problematický. Není ani tak složité je odchovat, ale nejtěžší úkol je jejich příprava na samostatný život v přírodě, zbavit je závislosti na člověku tak, aby získali přirozenou plachost a naučili se samostatně získávat potravu. Často se stává, že mládě je natolik fixováno na náhradní matku, - člověka, že jeho pobyt ve volné přírodě je nemožný. Mezi stálé obyvatele stanice tak patří čápi, jejichž mláďata se daří odchovávat a vypouštět do volné přírody, rys, krkavci a výr. Poškození jejich křídel neumožňuje jejich návrat přírodě.